XENONY.in
XENONY & BIXENONY
 

Reklamační řád > xenony, bixenony, náhradní díly

Kontakt na reklamační oddělení: ing M.Krajíček > tel.: +420 603 251 609

1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY pro xenony, bixenony (zástavbové sady) a náhradní díly zakoupené prostřednictvím E.Shopu www.xenony.in

V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, měl by Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.

Délka záruční doby pro xenony, bixenony, náhradní výbojky a jiné náhradní díly se řídí platnými ustanoveními Zákona ČR, činí tedy 24 měsíců.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem/třetí stejná uznaná závada nebo čtyři různé uznané závady,neopravitelná závada aj./ . Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

Záruku na zboží (xenonové sady, komponenty sad, náhradní díly)  nelze uznat v následujících případech:  

- zboží bylo reklamováno po záruční době
- na zboží byly porušeny výrobní pečetě, či ochranné samolepky
- zboží bylo neodborně instalováno,upravováno či opravováno
- zboží bylo používáno v rozporu s návodem k použití
- zboží bylo zasaženo živlem-vodou,bleskem,ohněm,elektrickým výbojem
- zboží je mechanicky poškozené/např.po pádu/
- došlo k neoprávněné změně v záručním listu

2. VYŘÍZENÍ REKLAMACE z webu www.xenony.in
Reklamace se uplatňují v sídle Prodávajícího. Xenony sadu, náhradní díly je potřeba zaslat poštou. Prohlašujeme, že záruku se budeme snažit realizovat co nejdříve - vyžijeme spolupraci se specializovanou laboratoří realizující reklamace která sídlí v naší těsné blízkosti.

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.V případě že Kupující zasílá zboží k reklamaci na adresu Prodávajícího,činí tak výhradně na svoje náklady.Po opravě bude zboží zasláno na adresu Kupujícího na náklady Prodávajícího.

Dále je Kupující oprávněn vyžadovat záruční opravu xenonů a bixenonů vautorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího. Z toho plyne fakt, že pokud kupující na reklamci spěchá - může se s důvěrou obrátit přímo na servisní středisko. HDX S.R.O. 76326 POZLOVICE 144, IČ 27721035

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Za situace, kdy je potřeba Zboží (xenony, bixenony, náhradní díly) zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží, nebo mu jej po dohodě zašle poštou.

Pokud byla Reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), servisní středisko naúčtuje Kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:
- porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou;
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ www.xenony.in

V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. Tedy telefonicky, emailem či jinak.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
 

 
Xenony - destrukční VIDEO TEST

Jeden z našich stalých odběratelů se nabídnul, že pro nás natočí destrukční test xenonových sad které máme v nabídce. Řekli jsme si “proč ne?” poskytli testovací sadu a čekali na výsledek. Kvalitu zpracováni videa nejsme schopni posoudit, ale výdrž našich xenonů nás mile překvapila.

Chcete-li vidět jak svítí xenony pod vodou, kolik úderů kladivem vydrží naše trafo nebo jsou-li trafa opravdu vodotěsná? pokračujte prosím odkazem níže.
» xenony video test

Proč xenony od nás?
 • Jsme dovozci
  Během let jsme vybrali vhodného dodavatele jehož xenony mají odpovídající kvalitu.
 • Výbojka zdarma
  K sadám CLASSIC jedna výbojka zdarma. Ušetříte tak 1000 až 1500Kč.
 • Máme digitální trafa
  která lépe komunikují s řídící jednotkou moderních automobilů.
 • Blikání a odrušení
  K sadám dodáváme současti elektroinstalace které zabrání těmto nešvarům bežně prodávaných sad.
 • Ceny našich xenonů
  jsou nastaveny tak aby zboží bylo kvalitní ale i cenově dostupné. Pro stálé zákazníky sleva.

Vyfoťte Vaše auto!
Máte instalovane naše xenony? Jste spokojeni s Vašim vozem nejen při pohledu z kokpitu, ale i při pohledu na něj? Pošlete nám fotografie Vašeho vozu na prodej@xenony.in i s připadným komentářem nebo popisem vozu - rádi Vám fotky zveřejníme v připravované fotogalerii.

© Webdesign Studio TAOX
Tyto stránky ukládají soubory cookies, které pomáhají k jejich správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies Rozumím